เทศน์ like TED3. Showtime


warm up

ลิกชม การฝึกออกเสียง เพื่อการพูด  โดย ครูมิ้น รภัทร แก้วมีชัย และคุณจีน่า จีนาฟู   (4.43 นาที) 

Mobirise

ลิกชม เทคนิคการวอร์มเสียง ก่อนการพูด   (1.20 นาที)

Mobirise

18 นาที

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "เวลา 18 นาที"  (3 สไลด์) 

Mobirise

การถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "การถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ"  (4 สไลด์) 


เป็นตัวของตัวเอง

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "เป็นตัวของตัวเอง - ค้นหาตนเอง"  (2 สไลด์) 

ลิกชม TED talk เรื่อง โปรดเรียกฉันด้วยนามอันแท้จริง | นิติ ชัยชิตาทร | TEDxBangkok   (14.08 นาที)


ภาษากาย

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "ภาษากาย"  (2 สไลด์) 

ลิกชม คลิปเรื่อง "ยืนบนเวทียังไง ให้ได้ใจผู้ฟังและดูน่าเชื่อถือ!?"  (6.03 นาที)


ปฏิภาณ

Mobirise

ลิกชม ตัวอย่างการแก้ปัญหาของ Steve Jobs
เมื่ออุปกรณ์ในการนำเสนอขัดข้อง ในระหว่างการเปิดตัว iPhone ปี 2007 

Mobirise

Created with Mobirise