เหตุการณ์

ความดี - ความไม่ดี มีอยู่รอบตัว

เราคือผู้เลือกที่จะพัฒนาพลังฝ่ายดี ในชีวิตของตน
ภารกิจในวัดเล็กๆ วันนี้ คือการเก็บเกี่ยว Angel Power พลังความดี ให้ได้มากที่สุด ภายใน เวลาที่มีจำกัด

และนั่นคือภารกิจเดียวกัน กับชีวิตทั้งหมดของเรา...

ท่านพร้อมสำหรับการประเมินหรือยัง?

A

เริ่มทำการประเมิน