เหตุการณ์

ท่านได้รับการคัดเลือกให้เดินทางข้ามเวลาไปสู่ ปี ค.ศ. 2200 ซึ่งในเวลานั้น โลกไม่ใช่ดาวเคราะห์ดวงเดียวสำหรับเผ่าพันธุ์ Homo Sapiens อีกต่อไปแล้ว เทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงทรัพยากรในดวงดาวหลายดวงได้ราวกับการเก็บเกี่ยวผลไม้หลังบ้าน แต่ผู้ที่ทำเช่นนั้นได้มีเพียงไม่ถึง 1% ของเผ่าพันธุ์ Homo Sapiens ทั้งหมด พวกที่เหลืออีกกว่า 99% ยังคงแออัดอยู่ในบ้านหลังเดิม คือดาวโลก ที่แทบจะไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติอื่นใด นอกจากแสงอาทิตย์ การดำรงชีวิตของมนุษย์อาศัยการสังเคราะห์ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อากาศ น้ำ สารอาหาร ฯลฯ

แม้ว่าดาวโลกจะไม่ใช่บ้านที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์อย่างที่เคยเป็นเมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้า แต่ก็ยังเป็นบ้านหลังเดียวของมนุษย์ส่วนใหญ่ ภารกิจในการศึกษาวิจัย และปกป้องโลกจากภัยอันตรายต่างๆ จึงเป็นภารกิจร่วมกันของประชากรโลกที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง องค์กรนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องส่งบุคลากรจำนวนมาก หมุนเวียนกันขึ้นไปทำการศึกษา และเฝ้าระวังภัยอันตรายระดับโลก ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ในอัตราเสี่ยงที่สูงมากขึ้นทุกปี

ท่านเป็นหนึ่งในทีมงานที่ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะได้ออกปฏิบัติการในห้วงอวกาศ อีกครั้ง เป็นระยะเวลา 10 เดือนเต็ม... ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว หลายชีวิตเสี่ยงตายในห้วงอวกาศ ในขณะที่ อีกหลายล้านชีวิต ก็ดิ้นรนที่จะรอดชีวิตอยู่บนพื้นโลก

ท่านพร้อมสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้หรือไม่​ ?

A

พร้อม

ก็ได้

B

ไม่พร้อม

ก็ต้องพร้อม