เทศน์ like TED4. ตอนจบ


Finish strong


คลิกชม TED talk  เรื่อง "พลิกมุมคิด.. ชีวิต Take Off" | เอกก์ ภทรธนกุล | TEDxChulalongkornU (17.57 นาที)

คลิกชม  "4 Ways to End a Speech With a Bang"  |   Brian Tracy    (3.52  นาที) 
     1.  A call to action
     2.  Quick summary
     3.  Close with a story
     4.   Be inspirational


สไลด์ สุดท้าย

ลิกชม เรื่อง "สไลด์สุดท้ายของการนำเสนอควรเป็นยังไง!?"  |  คุณจีน่า จีนาฟู  (3.18 นาที)

Mobirise

This website was started with Mobirise