อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ตามรอย.. คู่มือชีวิต

คู่มือ.. นักเรียน / ผู้ปกครอง

หัวข้อ การพัฒนาสุขภาวะองค์รวม

Mobirise

การพัฒนาร่างกาย และจัดสรรสภาพแวดล้อม

-  
-  
-  
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "กินเป็นมีสุข" และ  "เบื้องหลังอาหารในจาน"  โดยพระไพศาล วิสาโล

Mobirise

การพัฒนาพฤติกรรม ความสัมพันธ์ ทักษะสังคม 

-
- ธรรมบรรยาย เรื่อง "ทำอย่างไรลูกจะฟังพ่อแม่" โดยพระไพศาล วิสาโล
-
-  

Mobirise

การพัฒนาจิตใจ การจัดการอารมณ์ การสร้างความสุขที่มีคุณภาพ

- ธรรมบรรยาย เรื่อง "ฝึกสติให้เด็กอนุบาล" โดยพระไพศาล วิสาโล
-
-
-  

Mobirise

การพัฒนาปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่สร้างสรรค์

-
-
-
-  

กิจกรรม การเรียนรู้

Mobirise

Online workshop


Mobirise

Training program
+

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

The Matrix (1999 ‧ Sci-fi/Action ‧ 2h 30m) 

Thomas Anderson, a computer programmer, is led to fight an underground war against powerful computers who have constructed his entire reality with a system called the Matrix.

ภาพยนตร์นำเสนอโลก "เมทริกซ์" ซึ่งเป็นโลกจำลองที่เหล่าเครื่องจักรสร้างขึ้นเพื่อควบคุมมนุษย์ เดอะ เมทริกซ์ยังอ้างถึงแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาจำนวนมาก รวมไปถึงวัฒนธรรมแฮกเกอร์ มีกลิ่นอายของโลกตะวันออกโดยเฉพาะญี่ปุ่น

(Movie Trailer)    (สรุปเนื้อหา ภาค 1 - 3 - สปอย!!)  

Mobirise

Pay It Forward (2000 ‧ Drama/Romance ‧ 2h 3m) 

Inspired by a school assignment, young Trevor comes up with an idea that changes many lives. He decides that instead of returning a favour, he will pay it forward by doing good deeds for three people.
(Movie Trailer)    (คลิปย่อ The Philosophy of Pay It Forward)


Mobirise

The Platform (2019 ‧ Sci-fi/Horror ‧ 1h 34m) 

The Platfrom  ‘คุกแนวตั้ง’  ที่สะท้อนประเด็นความเหลื่อมล้ำ ชนชั้น 3 ระดับ โอกาสที่ไม่เคยเท่าเทียม ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างเหตุผลเรื่องความสงบสุข และอีกมากมายที่เกิดขึ้นในโลก The Platform แต่เรารู้สึกใกล้ตัวและสมจริงจนน่ากลัว ... (อ่านบทวิเคราะห์)
(Movie Trailer)   (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)


Created with Mobirise