เทศน์ like TED1. รู้จัก เวที TED

Mobirise

คลิกชม  เป้าหมายของ ​TED talk  |  คริส แอนเดอร์สัน ภัณฑารักษ์ของ TED 
(คลิกดู บทแปล ภาษาไทย ช่วง 0.00 - 4.45 นาที)

Mobirise
Mobirise
Mobirise

ลิกดูสไลด์ เรื่อง "ไอเดีย ของ TED talks"   (5 สไลด์)

Mobirise
คลิกดูสไลด์ เรื่อง "หลักสำคัญของ Great talks"  (3 สไลด์)
Mobirise

คลิกชม ตัวอย่าง Talk  เรื่อง ศรัทธาราคาสิบบาท  (17.34 นาที)
อุไรวรรณ ศิวะกุล | TEDxChulalongkornU

Mobirise

ค้นหาหัวข้อของคุณ

แล้วตรวจสอบกับหลัก KFC และ TED's secret

How to develop your own website - Click for more