เทศน์ like TED
2. Presentation preparation 


2.1 การออกแบบเนื้อหา  

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "การออกแบบเนื้อหา"  (6 สไลด์) 


การเล่าเรื่อง

คลิกชม ตัวอย่าง ตอนต้น ของการเล่าเรื่อง ชอง พาย ภาริอร วัชรศิริ   (1.28  นาที)

Mobirise

คลิกชม ตัวอย่าง ตอนจบ ของการเล่าเรื่อง ชอง พาย ภาริอร วัชรศิริ   (1.56 นาที)

Mobirise

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "การเล่าเรื่อง"  (3 สไลด์) 

ลิกดู ตัวอย่างการเล่าเรื่อง ของ Steve Jobs   (1.49 นาที) 

Mobirise

การจูงใจ

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "การจูงใจ"  (5 สไลด์) 

คลิกชม TED talk เรื่อง  ลองสิ่งใหม่ๆเป็นเวลา 30 วัน   |   Matt Cutts · TED201   (3.05 นาที)

Mobirise
Mobirise

The rule of THREE

Mobirise

คลิกชม บางส่วนของ การเปิดตัว iPhone ในงาน  MacWorld 2007   (3.13 นาที)

Mobirise

คลิกชม บทวิเคราะห์การนำเสนอของ Steve Jobs   |   จีนา จีนาฟู - Auditorium   (6.05 นาที)

Mobirise

2.2 การออกแบบการถ่ายทอด


Secret structure of great talks

The secret structure of great talks  |   Nancy Duarte · TEDxEast

Mobirise

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "Secret structure of great talks"  (2 สไลด์) 

Mobirise
Rhetoric is the study of how writers and speakers use words to influence an audience. A rhetorical analysis is an essay that breaks a work of non-fiction into parts and then explains how the parts work together to create a certain effect—whether to persuade, entertain or inform. A rhetorical analysis should explore the rhetorician’s goals, the techniques (or tools) used, examples of those techniques, and the effectiveness of those techniques. 

  1. Structure - Speech structure determines the content and how it is presented. The purpose of these structures.   (...cont.)
  2. Device - is a technique that an author or speaker uses to convey to the listener or reader a meaning with the goal of persuading them towards considering a topic from a perspective, using language designed to encourage or provoke an emotional display of a given perspective or action. Rhetorical devices evoke an emotional response in the audience through use of language, but that is not their primary purpose. Rather, by doing so, they seek to make a position or argument more compelling than it would otherwise be.  (...cont.)

Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address |  Stanford

Drawing from some of the most pivotal points in his life, Steve Jobs, chief executive officer and co-founder of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, urged graduates to pursue their dreams and see the opportunities in life's setbacks -- including death itself -- at Stanforduniversity's 114th Commencement on June 12, 2005.

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "Structure ของ Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address"  (4 สไลด์) 

คลิกดู สไลด์ เรื่อง "Device ของ Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address" (5 สไลด์) 


S.T.A.R. moment

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "วิธีกระตุ้นความรู้สึก ให้ผู้ฟังจดจำ"  (6 สไลด์) 

ลิกชม  MacBook Air unveiled on Macworld 2008 | Steve Jobs - 2008    (1.52 นาที)

คลิกชม บางส่วนของ TED2009 เรื่อง "Mosquitos, malaria and education" | Bill Gates  (0.53 นาที)

Mobirise

Simple but visually powerful slide

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "สไลด์"  (5 สไลด์) 

คลิกชม ตัวอย่าง สไลด์แบบ “Lessig Method” ที่ใช้ข้อความขนาดใหญ่ เน้นความสำคัญของเนื้อหา (1.28 นาที)

Mobirise

อารมณ์ขัน

ลิกดู สไลด์ เรื่อง "อารมณ์ขัน"  (2 สไลด์) 

ลิกชม "วิธีพูดให้ตลก ที่คนไม่ตลกก็ทำได้"  (7.09 นาที) 

Mobirise
Mobirise

Made with Mobirise - Learn more