ทักษะชีวิต และการทำงาน

บทที่ 2  
ก้าวแรกสู่.. การฝึก - งาน

ประเด็นการเรียนรู้      
1.  แนวคิดพื้นฐานในการใช้ชีวิตและการทำงาน
2.  การเข้าสังคม : 
วินัย มารยาท บุคลิกภาพ
3.  ทักษะการสื่อสารขั้นต้นในการทำงาน

ทักษะเสริม 
- การสัมภาษณ์งาน : เทคนิคการสื่อศักยภาพที่แท้ให้ปรากฏ
- การใช้โปรแกรมสำนักงานในการทำงาน แบบมืออาชีพ

โจทย์ปฏิบัติการ
ศึกษาปัญหาในฝ่ายผลิตยาน้ำ (เสนอผลในที่ประชุมสัปดาห์หน้า)

ภารกิจ
นักศึกษาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกงานอันเข้มข้น ขององค์กรด้านสาธารณสุขระดับเอเซียอาคเนย์ สาขาประเทศไทย และมีนักศึกษาบางท่านได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นหัวหน้ากลุ่มนักศึกษาฝึกงาน ด้วยระบบการคัดกรองของผู้บริหารฝ่ายบุคคลมืออาชีพ เมื่อเริ่มโครงการ นักศึกษาได้เข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในฐานะบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กร เพื่อแนะนำวัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน จากนั้นนักศึกษาก็ถูกรับน้อง ด้วยการเริ่มงานชิ้นใหญ่เพื่อจัดการปัญหาในฝ่ายผลิตยาน้ำ

กิจกรรมการเรียนรู้

Mobirise

- งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
- Work life balance
- แนวคิด และวิธีการทำงานของคน Gen Z

Mobirise

- วินัย
- สมบัติผู้ดี 
- บุคลิกภาพ

Mobirise

- เทคนิคการสื่อสารเบื้องต้น
- การเขียนเอกสารแนะนำตัว

Mobirise

การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน มิใช่เพียงสิ่งที่จะทำได้ในวันเดียว แต่เราต้อง ฝึกฝน พัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพื่อที่จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด ในการทำงานที่เหมาะกับเราที่สุด ในวันข้างหน้า...

Mobirise

- การใช้โปรแกรมจัดทำเอกสารแบบมืออาชีพ : Microsoft word, Pages, Google docs
- การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ แบบมืออาชีพ : Microsoft excel, Numbers, Google sheets
- การใช้โปรแกรมการนำสนอ แบบมืออาชีพ : Microsoft PowerPoint, Keynote, Googleslides
- ตัวอย่างทักษะทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ ในการทำงาน : Google Tools เพื่อการพัฒนางาน, การตัดต่อวีดีโอ, ตัวอย่างโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์อย่างง่าย

Mobirise

Online workshop

-  ส่งคลิปแนะนำตัวเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกงาน
-  ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน แบบมืออาชีพ

Mobirise

Training program

-  การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
-  การพัฒนามารยาท บุคลิกภาพ และทักษะสังคม
-  ทักษะการสื่อสาร เพื่อการใช้ชีวิตและการทำงาน
-  สันดาน ผู้ดี

Mobirise

Exercise & Application

งานรับน้อง : ปัญหาในฝ่ายผลิตยาน้ำ

***** Editor's choice
Recommended Movie | You should see in your Lifetime.

Mobirise

มหา'ลัย เหมืองแร่   

(2005 ‧ Drama/Adventure ‧ 1h 51m)
นิสิตชั้นปีที่สองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกรีไทร์ออกจากมหาวิทยาลัย เขาเดินทางไปภาคใต้ อาศัยรถขนหมูจากภูเก็ต มุ่งหน้าไปทำงานที่เหมืองกระโสม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หลังจากได้พบและสัมภาษณ์งานกับ นายฝรั่ง (Anthony Howard Gould) เขาได้ฝึกงาน ติดตามนายฝรั่ง และทำงานใช้แรงงานแทนคนงานของเรือขุดสายแร่ดีบุก ณ ที่นี้ จากชีวิตนักศึกษาชั้นปี 2 จากมหาวิทยาลัยดัง ชีวิตปี 1 ใน มหา'ลัย เหมืองแร่ ได้เริ่มขึ้นแล้ว...
(Movie Trailer)    (คลิปรีวิว แนะนำหนัง)    (คลิปสรุปเนื้อหา - สปอย!!)

แบบฝึกหัด

1

คำถาม พื้นฐาน

1.1  ประโยชน์ที่ได้จากการเรียน มีอะไรบ้าง

1.2  ประโยชน์ที่ได้จากการทำงาน มีอะไรบ้าง

1.3  ข้อความที่ว่า "วินัยคือการจัดสรรโอกาส" มีความหมายอย่างไร โปรดยกตัวอย่างประกอบ

1.4  ประโยชน์ของการมีมารยาท และบุคลิกภาพที่ดี มีอะไรบ้าง

1.5  เอกสารแนะนำตัวที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

2

คำถาม ประยุกต์

2.1  ทดลองทำเอกสารแนะนำตัวเองอย่างมืออาชีพ

2.2  ถ้าท่านได้เป็นผู้สัมภาษณ์ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ท่านจะถามอะไร และจะเลือกโดยพิจารณาจากเกณฑ์อะไรบ้าง


3

แบบฝึกหัด ชวนสังเกต

3.1  ประเมินตนเองเทียบกับคำตอบในข้อ 2.2 ว่าท่านมีคุณสมบัติแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด 

3.2  ในชีวิตที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหากับคน Gen X Y Z อย่างไรบ้าง และจัดการปัญหานั้นอย่างไร


ตัวอย่าง แบบทดสอบ

ข้อใดคือมารยาทที่เหมาะสม ในการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน
         (1) เมื่อรับนามบัตรจากผู้บริหาร ต้องรีบเก็บนามบัตรใส่กระเป๋า แล้วสนทนาเข้าประเด็นทันที ไม่เยิ่นเย้อ
         (2) เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ควรรับนั่งในเก้าอี้ที่ว่างอยู่ โดยไม่ต้องรอให้ผู้ใหญ่คอยบอก หรือเชิญให้นั่ง
         (3) เมื่อได้ยินคำถามไม่ชัดเจน ควรตอบในสิ่งที่เรารู้เพื่อแสดงความสามารถของตนเอง โดยไม่แสดงให้รู้ว่าเราไม่เข้าใจคำถาม
         (4) เมื่อผู้บริหารสอบถามถึงผลตอบแทนที่คาดหวัง ควรตอบอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน โดยไม่ระบุเป็นตัวเลข หรือระบุให้ต่ำที่สุด
         (5) ในตัวเลือก 1 - 4 ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

The website was built with Mobirise themes